Aanmeldformulier

Aanhef
Ongeldige invoer

Achternaam(*)
Ongeldige invoer

Tussenvoegsel
Ongeldige invoer

Voornamen(*)
Ongeldige invoer

Geboortedatum(*)
Ongeldige invoer

Adres(*)
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Ongeldige invoer

Woonplaats(*)
Ongeldige invoer

Telefoon(*)
Ongeldige invoer

E-mail adres(*)
Ongeldige invoer

Organisatie
Ongeldige invoer

Plaats organisatie
Ongeldige invoer

Beroepsopleiding(en)(*)
Ongeldige invoer

Kosten en voorwaarden

Kosten voor registratie

Inschrijvingskosten: € 150,00
Retributiekosten: € 90,00 per jaar

Voorwaarden voor registratie:

Om ingeschreven te kunnen worden en in het Register Loonwaarde Deskundigen is het volgende nodig:

  • een door stichting Blik op Werk verstrekt geldig certificaat Loonwaarde deskundige
    Dit certificaat wordt door stichting Blik op Werk met een geldigheidsduur van 2 jaar verstrekt aan de kandidaat die is geslaagd voor het (her)certificeringsexamen Loonwaarde deskundige;
  • de Rapportage Loonwaardeonderzoek welke door SRLD beoordeeld wordt op inhoud en rechtmatigheid.
  • een kopie van het Bewijs van Deelname (met inhoudsoverzicht) aan een loonwaardeopleiding
  • een Verklaring Omtrent Gedrag
  • de toestemmingsverklaring AVG

De inschrijving vervalt automatisch als niet (meer) aan bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan.
Op 7 september 2018 heeft staatssecretaris mevr. drs. T. van Ark wijzigingen aangekondigd inzake o.a. de loonwaardebepaling.
In afwachting van eventuele veranderingen is het tot ten minste 1 april 2019 niet mogelijk om het (her)examen af te leggen bij stichting Blik op Werk.
In afwachting hiervan heeft het bestuur van SRLD besloten om de certificaten die de termijn van 2 jaar hebben overschreden in nawerking te accepteren tot datum waarop eventuele relevante wijzigingen ingaan.

Toelichting bij aanmelding. 

De wijze van inschrijving, de vereisten en voorwaarden worden verder beschreven in het Huishoudelijk Reglement.
Met de inschrijving verklaart de registrant op de hoogte te zijn van het Huishoudelijk Reglement.

VRAGEN? Klik op de link: Ik heb een vraag