Stichting Register Loonwaardedeskundige

Het Bestuur van de Stichting Register Loonwaarde Deskundige wordt voorlopig gevormd door:

  • Dhr. Dr. B.J. Nitert, voorzitter
  • Mw. A.M. Kamphuis, secretaris
  • Dhr. Ir. M.G. Gerth MBA, penningmeester

Doelstelling van de stichting

De doelstelling van de Stichting Register Loonwaarde Deskundige is het beschrijven en borgen van de kwaliteit van de Gecertificeerd Loonwaarde Deskundige en het openbaar maken van het register. Op deze wijze kan een belanghebbende beoordelen of een individuele aanbieder voor het bepalen van loonwaarde van een persoon uit het doelgroepregister over de wettelijk vereiste deskundigheid beschikt.

De Stichting zal daarvoor:

  • uitvoering geven aan het verbeteren van de kwaliteit van de door de geregistreerde Loonwaarde Deskundige geleverde diensten. Dit zal ontwikkeld worden in samenspraak met een in te stellen platform van geregistreerden;
  • toezien op de integriteit van de geregistreerde loonwaardedeskundige. Daarvoor zal in samenspraak met geregistreerde loonwaardedeskundigen en inhoudsdeskundigen de gedragscode verder ontwikkeld worden;
  • uitvoering geven aan het openbaar maken en houden van het Register Loonwaarde Deskundige.