Waarom Register Loonwaarde Deskundigen?

In mei 2014 zijn in het AKC ONDERZOEKSCAHIER 13B van het Arbeidskundig Kennis Centrum o.a. de volgende aanbevelingen gedaan:

  • Regel voorafgaand aan de invoering van de Participatiewet de officiële landelijke introductie van de overeengekomen basissystematiek voor loonwaardevaststelling. Dit borgt de validiteit van de loonwaardevaststelling en de inter-beoordeelaarsbetrouwbaarheid zo optimaal mogelijk. Alle gemeenten die de Participatiewet uitvoeren hebben hier baat bij.
  • Stel training in de nieuwe basissystematiek verplicht en koppel de training aan certificering van loonwaardedeskundigen. Goed getrainde deskundigen bereiken namelijk een hogere beoordeelaarsbetrouwbaarheid.

In art.2, lid 2 van het Besluit Loonkostensubsidie wordt opgelegd dat de loonwaarde door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige bepaald moet worden.
De eerste Loonwaardedeskundigen zijn een feit. Inkludante heeft hen opgeleid en de stichting Blik op Werk heeft het certificeringsexamen Loonwaardedeskundige afgenomen en de geslaagden voor een periode van 2 jaar gecertificeerd. Opleiding en examinering zijn functioneel van elkaar gescheiden.

De individuele examinering houdt in dat de kandidaten tenminste 83% van de berekende loonwaarden, met een marge van 10% boven of onder de juiste loonwaarde (Gouden Standaard) correct uitgewerkt moet hebben. Zij zijn daarmee persoonlijk en op het hoogste niveau van loonwaardebepaling gekwalificeerd.

De Stichting Register Loonwaarde Deskundige beoogt de gecertificeerde Register Loonwaarde Deskundige vindbaar maken voor alle belanghebbenden en de kwaliteit van de loonwaardebepaling te waarborgen.