• Start
  • Nieuws
  • De gecertificeerd Loonwaarde deskundige is een feit.

De gecertificeerd Loonwaarde deskundige is een feit.

In het Koninklijk Besluit Loonkostensubsidie (6-10-2014) is vastgelegd dat de gemeente de loonwaarde moet laten bepalen door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige. Stichting Blik op Werk biedt aan personen het 2-daags certificeringsexamen Loonwaarde deskundige aan dat onder directe verantwoordelijkheid van de Commissie Gouden Standaard wordt afgenomen. De geslaagde is persoonlijk dé deskundige.
Deze ontwikkeling op het vlak van loonwaardebepaling is uniek in Nederland omdat bij de opleiding, examinering en uitvoering alleen de generieke methode wordt toegepast volgens de Regeling Loonkostensubsidie (10-10-2014).
Bovendien zijn opleiding, examinering en uitvoering functioneel en organisatorisch gescheiden. Dit biedt de hoogste garantie voor onafhankelijke (bestuurs)rechterlijke toetsbaarheid en transparantie van de loonwaarde bepaling van een werknemer.
De Register Loonwaarde Deskundigen zijn de enige bepalers van loonwaarde die geslaagd zijn voor het Certificeringsexamen Loonwaarde deskundige.

De generiek opgeleide Loonwaardedeskundige is individueel geëxamineerd en gecertificeerd. Deze Loonwaardedeskundige is persoonlijk verantwoordelijk voor de bepaalde loonwaarde. Daardoor kan deze Loonwaardedeskundige een onafhankelijke loonwaardebepaling opstellen. En de werkgever of een andere belanghebbende kan met een onafhankelijke contra-expertise in bezwaar- en beroep gaan tegen het besluit van de gemeente.

De Stichting Register Loonwaardedeskundigen zal deze individueel gecertificeerde Loonwaardedeskundige vindbaar maken voor elke belanghebbende. Daarnaast zal zij zich inzetten voor het behoud van de kwaliteit van de Loonwaardedeskundige en het verbeteren waar wenselijk en mogelijk.