Register Loonwaarde Deskundige in Loonwaardegids

Per 1 september 2018 is het Register Loonwaarde Deskundige opgenomen in de Loonwaardegids van stichting Blik op Werk.
Stichting Blik op Werk valideert loonwaardemethodieken en certificeert Loonwaarde Deskundigen.
De Register Loonwaarde Deskundige is enige loonwaardebepaler in Nederland die rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de Commissie Gouden Standaard door Stichting Blik op Werk is getoetst en gecertificeerd.
De vermelding in de Loonwaardegids beschouwen wij dan ook als een uitdaging om de professionaliteit en kwaliteit van de Register Loonwaarde Deskundige te behouden en verder te ontwikkelen.

De gecertificeerd Loonwaarde deskundige is een feit.

In het Koninklijk Besluit Loonkostensubsidie (6-10-2014) is vastgelegd dat de gemeente de loonwaarde moet laten bepalen door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige. Stichting Blik op Werk biedt aan personen het 2-daags certificeringsexamen Loonwaarde deskundige aan dat onder directe verantwoordelijkheid van de Commissie Gouden Standaard wordt afgenomen. De geslaagde is persoonlijk dé deskundige.
Deze ontwikkeling op het vlak van loonwaardebepaling is uniek in Nederland omdat bij de opleiding, examinering en uitvoering alleen de generieke methode wordt toegepast volgens de Regeling Loonkostensubsidie (10-10-2014).
Bovendien zijn opleiding, examinering en uitvoering functioneel en organisatorisch gescheiden. Dit biedt de hoogste garantie voor onafhankelijke (bestuurs)rechterlijke toetsbaarheid en transparantie van de loonwaarde bepaling van een werknemer.
De Register Loonwaarde Deskundigen zijn de enige bepalers van loonwaarde die geslaagd zijn voor het Certificeringsexamen Loonwaarde deskundige.

Lees meer

Waarom Register Loonwaarde Deskundigen?

In mei 2014 zijn in het AKC ONDERZOEKSCAHIER 13B van het Arbeidskundig Kennis Centrum o.a. de volgende aanbevelingen gedaan:

  • Regel voorafgaand aan de invoering van de Participatiewet de officiële landelijke introductie van de overeengekomen basissystematiek voor loonwaardevaststelling. Dit borgt de validiteit van de loonwaardevaststelling en de inter-beoordeelaarsbetrouwbaarheid zo optimaal mogelijk. Alle gemeenten die de Participatiewet uitvoeren hebben hier baat bij.
  • Stel training in de nieuwe basissystematiek verplicht en koppel de training aan certificering van loonwaardedeskundigen. Goed getrainde deskundigen bereiken namelijk een hogere beoordeelaarsbetrouwbaarheid.

In art.2, lid 2 van het Besluit Loonkostensubsidie wordt opgelegd dat de loonwaarde door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige bepaald moet worden.
De eerste Loonwaardedeskundigen zijn een feit. Stichting Blik op Werk heeft het certificeringsexamen Loonwaardedeskundige afgenomen en de geslaagden voor een periode van 2 jaar gecertificeerd. Opleiding en examinering zijn functioneel van elkaar gescheiden.

De individuele examinering houdt in dat de kandidaten tenminste 83% van de berekende loonwaarden, met een marge van 10% boven of onder de juiste loonwaarde (Gouden Standaard) correct uitgewerkt moet hebben. Zij zijn daarmee persoonlijk en op het hoogste niveau van loonwaardebepaling gekwalificeerd.

De Stichting Register Loonwaarde Deskundige beoogt de gecertificeerde Register Loonwaarde Deskundige vindbaar maken voor alle belanghebbenden en de kwaliteit van de loonwaardebepaling te waarborgen.