• Start

De gecertificeerd Loonwaardedeskundige is een feit.

In de Participatiewet is vastgelegd dat de loonwaarde bepaald moet worden door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige. Door het certificeringsexamen Loonwaardedeskundige dat door Stichting Blik op Werk wordt afgenomen, wordt de opleiding in de generieke methode en de examinering functioneel gescheiden. De gecertificeerde Loonwaardedeskundigen staan voor toetsbaarheid en transparantie van een loonwaardebepaling van een werknemer uit het doelgroepregister.

Lees meer