• Start

De gecertificeerd Loonwaardedeskundige is een feit.

In de Participatiewet is vastgelegd dat de loonwaarde bepaald moet worden door een deskundige. Met de certificering van de individueel geëxamineerde Loonwaardedeskundige is de toetsbaarheid en transparantie van een loonwaardebepaling van een werknemer uit het doelgroepregister mogelijk gemaakt.

In het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet is besloten dat “het college de loonwaarde vaststelt op basis van een beschreven objectieve methode en deze vaststelling vindt plaats door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige. Het college draagt er zorg voor dat de deskundige over voldoende deskundigheid beschikt.”

Lees meer